Impressies retraite (maart 2021)

Cortils Stiltij retraite maart 2020

HIER de impressies (verslagen en foto’s)
van de recente retraite in Ulestraten, 4 t/m 8 maart 2021.

Birgitta

Ik voel waardering voor elke oefening en toelichting en begeleiding door Ad; dit faciliteert het tot bloei komen. Er wordt de hele retraite door alle deelnemers serieus gewerkt en er worden moeilijke dingen aangegaan, en toch blijft de sfeer licht en ontspannen.

Dave

Mijn geweten enerzijds en het onderricht anderzijds zijn gezagsbronnen van vertrouwen. Deze retraite brengt helderheid over de onevenwichtige gezagsverhouding van dit samenspel binnen mezelf.

Ted

Verontwaardiging, kwaadheid, zieligheid: allemaal reacties van het ego. Het bracht me wel waar ik nu ben: mens zijn. En dat is het meest waardevolle wat deze retraite me heeft gebracht.

Yf

Er is de illusie van een vervullingsperspectief dat maar niet gaat komen. Hier meer zicht op krijgen betekent dat meditatie – het volgen van de adem – een steeds minder mechanisch en functioneel karakter krijgt. Het sterkt mijn verlangen naar waarachtigheid, naar definitiefheid.


◄║►

Je diepste wens

Oefenen is een vreemde onderneming: ik verlang naar verandering, maar tegelijkertijd heb ik moeite om te geloven dat ik niet klop. Gelukkig steunt het onderricht ons op die twee gebieden: het bevestigt ons innerlijk groeipotentieel en het waarschuwt ons voor kleingeestigheid en verblinding.
Maar waar worden we voor gewaarschuwd dan? Hoezo lopen we gevaar als stervelingen in deze wereld?

Het gevaar is de onvoorspelbaarheid van alle karmische ingrediënten die je in je draagt en waar je geen zicht op en geen notie van hebt. Alles kan elk moment transformeren, voordeel wordt nadeel, success wordt mislukking, liefde wordt haat – en vice versa, om en om.
Zolang wij niet begrijpen wat de grondkracht is, spelen wij dag in dag uit op een onverantwoorde manier met geestesvuur.

Je moet de bedoeling van deze bevrijdende – want integrerende – boodschap heel concreet gaan navoelen in je eigen dagelijkse doen en laten. Dan pas ga je ontdekken dat al je ideeën allemaal niet zo kloppend zijn als je geneigd bent te denken.

Oog krijgen voor wat lijden is, vraagt bewustwording ervan, onderzoek doen ernaar, gevoelig worden voor de realiteit waar die term naar verwijst. In onze conditionering weten we eigenlijk niet wat er precies gebeurt en wat ons innerlijk beweegt. We krijgen heel veel niet mee, en dat betekent dat we vaak te laat zijn, veel missen, en verrast worden door de realiteit. En als het te laat is hebben we geen kans meer om er goed mee om te gaan. Blindheid schakelt ons uit.

Wat is datgene waardoor je gaat veranderen? Wat is in staat jou echt te doen veranderen? Wanneer ga je het onderricht eindelijk vertrouwen? En wanneer zie je dat de staat waarin je verkeert een terechte twijfel wekt in je?

Misschien hebben we een zekere ongevoeligheid ontwikkeld of is de diepere gevoeligheid vervangen door ruwere, meer wereldse of functionele responsen. Maar dat zijn allemaal effecten van de droomdoeletjes die we creëren, niet werkelijk en diepgaand voeling hebben met de bedoeling van het leven.

Om schoon schip te maken met alle verwarring en oneigenlijkheid moeten we onze diepste wens traceren. Stop met napraten, met jezelf wat wijs maken. Neem geen genoegen met afgeleide wensen. Kies wat jou eindkwaliteit schenkt, een volheid die niks te wensen overlaat. Dus laat alle invulling los en voel heel direct wat jouw hart wenst.

Dit is de 2e video van de Stiltij-retraite van 11 t/m 15 maart 2020 in Cortils.

> Context en achtergrond geeft het boek Dharmium:
https://www.dharmium.nl

> Een overzicht van de impressies van deelnemers:
https://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Tesshu (1836-1888)

afbeelding van tesshu met kraai

‘De laatste samurai’ Yamaoka Tesshu (vanwege de intensiteit van zijn oefening ook ‘Demon Tesshu’ genoemd) leed aan maagkanker toen hij 53 was. Op de dag voor zijn sterven viel hem op dat het stil was in de dojo. Toen hem ter ore kwam dat de leerlingen niet trainden om bij hem te kunnen zijn in zijn laatste uren, beval hij hen naar de dojo terug te keren en zei: ‘Trainen is de enige manier om mij te eren!’

Afbeelding en tekst
afkomstig uit Stiltijding 13, najaar 2016


◄║►

Anonieme Oefening, deel 1: voorbereiding

Dit is de eerste video, getiteld Voorbereiding, van drie video’s over de Anonieme Oefening (meditatie). Voor details, zie de pagina Anonieme oefening.

Oefenen is een zegel.
Het bezegelt onze verbinding met waarheid, onze eenheid met het universum.
Zo bezien heiligt het ons leven – maar in een heel reële zin: wat heilig lijkt wordt doorzien, wat vanzelfsprekend lijkt blijkt heilig, wonderlijk werkzaam.

Beoefening is “expressie van je ware aard” (Suzuki roshi).
Om te beginnen maak je gebruik van onderricht, informatie van leraren.
Gaandeweg integreer je alle materiaal vanzelf tot jouw eigen bezieling.
Belangrijk: gebruik in je meditatie slechts één oefenvorm (methode).

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Zelfoverwinning

Ware overwinning is zelfoverwinning

Masakatsu agatsu (v.r.n.l.): “Ware overwinning is zelfoverwinning” (Morihei Ueshiba).

Egoïsme (zelfzucht, eigenwaan, kleingeestigheid) is:
een ondermijnende aandoening, een vorm van bewustzijnsvernauwing, een teken van onvolgroeidheid, een verdedigingsrespons, een verdovingsstaat, een degeneratieverschijnsel, een verslaving, een automatisme, een tijdelijke illusie, een overbodige maatregel want een oplosbare conditionering.

Een ondermijnende aandoening

Niemand kiest in vrijheid en van harte voor een instabiele en afhankelijke levenshouding waarin het je ontbreekt aan volheid en gerustheid, en waarbij je afziet van volledige ontplooiing en van open beleving en gelijkwaardige verbindingen; egoïsme gaat ten koste van mijn totaalbestaan.

Een vorm van bewustzijnsvernauwing

De verkramping die deze staat veroorzaakt, verhindert me om ontspannen en in vertrouwen onbevooroordeeld te opereren; ruimere of diepere mogelijkheden en bedoelingen ontgaan me simpelweg omdat beperkte visie mij niet in staat stelt goed waar te nemen.

Lees verder...

Een teken van onvolgroeidheid

Voor een deel laat ik me leiden door primitieve, haast dierlijke motieven; ik ben gefixeerd op risco’s ontlopen en voordeel halen; de zintuiglijke, wereldse voorgrond domineert mijn bestaan, fysieke bevrediging dicteert het mijn doen en laten in mijn deze kinderlijke geestesstaat.

Een verdedigingsrespons

Afstand en scheidingsmechanismen die ik erop nahoud vrijwaren me van de moeite die communicatie, interactie en samenleven in het algemeen met zich meebrengt; zo hoef ik me niet te engageren en kan ik zelf bepalen wat ik in mijn wereldje toelaat en wat niet.

Een verdovingsstaat

Omdat het zo moeilijk is om álle aspecten van ons bestaan volledig toe te laten, dat wil zeggen, ze te leren kennen en ermee om te gaan – liefde, vrijheid, sterfelijkheid – laat ik me deels verdoven tegen de heftigheid en omvang ervan; allerlei vormen van compensatie gebruik ik voor dit doel.

Een degeneratieverschijnsel

Egoïsme is niet onze intrinsiek-menselijke staat, weerspiegelt niet ons oorspronkelijk potentieel; ik loop voortdurend het risico om mijn ware aard met al zijn kwaliteiten te negeren en te verwaarlozen; omdat ik dit in het verleden heb toegelaten, ben ik verzwakt en verward, onderhevig aan wens, woede en waan.

Een verslaving

Ik ben in de ban van krachten die ik niet beheers, met name de subtiele werking van mijn zintuigen heeft me in mijn macht; ik loop aan de leiband van begeertes die in allerlei vormen en op onvoorspelbare momenten bezit van me nemen; het lukt me niet om die mechanismen zonder meer los te laten.

Een automatisme

Gemakzucht voelt niet direct nadelig, veel elementen in mijn leven zijn gebaat bij regulering en vaste procedures; maar zonder het te beseffen maak ik ook mijn identiteit tot onderdeel van alle controle-elementen en automatisering; hierdoor verlies ik mijn bewuste aanwezigheid, ten koste van een verantwoorde, vrije weging van de dingen.

Een tijdelijke illusie

Mensen zijn bewustzijnsdragers: onze meest waardevolle eigenschap is een geest die kan leren en bepalen en kiezen; maar als ik deze continu werkzame wetmatigheid vergeet of zelfs vervang door een eigen context en mensbeeld, dan verkeer ik tijdelijk in illusie en dan investeer ik per saldo in allerlei overbodige of contra-productieve interesses.

Een overbodige maatregel, want een oplosbare conditionering

Onze geest is een machtige kracht die onderzoek, expressie en creativiteit mogelijk maakt; het is niet zo vreemd dat we daarmee aan de haal gaan, dat we erdoor overdonderd worden of dat we er zelfs een particuliere identiteit aan ontlenen: zó sterk is die geest, ik kan er heel wat (waan)werkelijkheden op nahouden.

Maar naarmate ik de werking van die geest leer kennen – zijn onpersoonlijke, wetmatige en pure, niet-geconditioneerde werking – voelt de zo dwangmatig door mij gehanteerde “tweede werkelijkheid” van een ik-idee als hopeloos overbodig en actief ongewenst zelfs.
De echte, direct beleefde werkelijkheid is veel wonderlijker, betrouwbaarder en bruikbaarder dan alles wat door mij, als agentje daarvan, aan ideeën, commentaar en maatregelen kan worden opgehoest.

Nu ik dit zo navoel en verhelder, besef ik dat mijn egoïsme uit een veelheid van krachten is voortgekomen, als een geleidelijk cumulerende droom. Maar tegelijkertijd kan ik ook begrijpen hoe deze geconstrueerde ik-geest een afgeleide versie is van de directe en volle waarheidswerking, en dat alle tijdelijke moeite of vervorming vanwege ongeluk, eenzaamheid of sterfelijkheid bedoeld zijn als leermateriaal.

Onvervuldheid, het ongelukkig-zijn met onszelf en onze omgeving, wordt ons duidelijk dankzij de kracht van innerlijkheid.
Die kracht laat mij mijn lijden beseffen, maar hij laat me ook beseffen hoe alle moeite kan worden begrepen, aanvaard en opgelost uiteindelijk, als laatste act van zelfoverwinning.

Als dit gerealiseerd kan worden dankzij deze kernkracht, dankzij de innerlijke kwaliteit van ons bewustzijn, dan bevestigt dit de zin van onderzoek en oefening.


Illustratie uit: Ueshiba, Morihei: The essence of Aikido. Tokyo 1993.

Deze tekst is een fragment uit het boek Dharmium.


◄║►

Yulu 16: Torei’s embrace

Posted on dharmium.nl, a teaching (yulu) from Torei Enji, 1721-1792, a disciple and successor of Hakuin.

The monks of our school do not know how to set the body at ease and be obedient to the Dharma. Nowadays they often mistake their uninteresting views for ‘Zen’. They do not peruse the sutras and treatises [shastra’s], but rather query why in a ‘special transmission outside the teachings’ sutras and treatises should be used.

In particular, they do not know that in a special transmission outside the teachings the teachings are never an impediment. Unless the special transmission outside the teachings can embrace the teachings, it is not the genuine special transmission outside the teachings.

Therefore, if the mirror is clear, there is no need to choose what images and objects to reflect. If no image appears, then the mirror is not yet completely clear. To reject images and obects is only productive of even more dust and dirt covering the mirror, and is not the seeing of the Great Way.

Indeed, the sutras have a profound meaning and purport. They point out the manifold obstacles to your seeing. Just because the seeing is not clear, one may end up disregarding the golden words of the Tathagata [Buddha] and fail to probe into the depth of those profound principles of the sutras.

(Torei, Enji: Discourse on the Inexhaustible Lamp of the Zen School.
London 1996, p. 301)

> Dit video-fragment is ook gepubliceerd
in de Yulu-serie op dharmium.nl

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Briefje

De dood is overvloed
ruimte om te dwarrelen
gedragen maar lichtjes
te landen op schouders die
lijden aan huidhars

ogen ontheemd en
handen versleten voor
aankomst al vallen stil
de voeten van vermoeid
starende pelgrims

drijf jouw hart door
bloedbanen van beleving
naar een enkele druppel
waarheid toe te dienen
waar verdwazing kleeft

wij doden ons zorgsgewijs
en onzeker elkaar belastend
door vreugdeloos te vergeten
hoe vitaal ons doorstroomt
oudste kloppendheid

laat de wereld van wrakhout
jou serveren een edeler vlot
zodat kanalen gaan vonken
diep en hoog van vurige volheid
cultuurdwang kalmerend

wie materie teelt
ontmoet destructie dus
vier jouw voorraad vorstengoud
voldoende om te bevruchten
je woeste bodembron.

Bron: gedel.nl, reeks Oersteen/Bebodemd
Ook te beluisteren in de podcast Vuurvocht


◄║►