► Recent artikel: Wijsheid en wetenschap
afbeelding van mediterende boeddha

Wat Kees Kraaijeveld in zijn Volkskrant-artikel (Hoog tijd voor een nieuwe Sokrates) feitelijk aan de orde stelt is niet wijsheid maar kennisontwikkeling en het leren toepassen ervan in de praktijk van alledag. Meetbare wijsheid (evidence-based wisdom) is de noemer waarnaar hij verwijst. Natuurlijk is er weinig mis met het faciliteren van wetenschappelijke meetbaarheid (evidence); de wereld is wel gebaat bij een soepele functionele verzorging, tot en met de individuele omgeving.

Maar het is een misverstand te denken dat we enkel met kennis vergaren de kernproblemen van ons bestaan kunnen oplossen. Die problemen – liefde, leven en dood, zinloosheid – zijn niet alleen van alle tijden maar zij zijn ook te subtiel en organisch om te kunnen vangen met zintuiglijk instrumentarium. Bovendien, tot op heden hebben wij noch de actuele wereldproblemen noch de existentiële menselijke problematiek kunnen voorkomen, laat staan kunnen oplossen via de uiteenlopende technologische en culturele verworvenheden.

Toenemende kennis heeft ons niet veel wijzer gemaakt – erkent ook Kraaijeveld. Hoe doe je dat dan: duurzaam vervuld zijn, vrij en tolerant leven, integer blijven, sterfelijkheid bewust aanvaarden, of op elementair niveau: jezelf kennen (Sokrates: “Ken uzelve”), de zin van dit bestaan ontdekken?

> Lees HIER het volledig artikel (pdf)

afsluiting

► 11 t/m 13 september: verdiepingsweekend in Cortils (B.)

Vrijdag 11 t/m zondag 13 september
verdiepingsweekend
in château Cortils te Blégny (B).

Je kunt je aanmelden / info vragen
via de Stiltij-agenda

afsluiting

► Training Zenwerk

De training Zenwerk start in het najaar.
Meer info: zie HIER.

afsluiting

► Dharmuse van februari 2020

https://www.dharmium.nl/dharmuse/

INHOUD

◄║►

• De achterwaartse stap
• Oude gast
• Zenwerk
• Impressies weekend
• Ha, kleintje
• Wierook
• Afstemming
• Yulu
• Het geluk voorbij
• Video verdiepingsweekend
• Retraite
• Colofon

◄║►

Veel leesplezier!

afsluiting

► Impressies verdiepingstraining
impressie

Enkele citaten:

Zo wordt er een constante wisselwerking voelbaar tussen innerlijke (hartsdruppel) en ‘uiterlijke’ (onderricht) dharma-werking. Hoe sterker die op elkaar inwerken en bij elkaar komen, hoe minder ruimte er overblijft voor een ik met zijn eigen wijsheden en maaksels.

Verlangen voelen is kwetsbaar en totaal anders dan ik gewend ben. Ook vrijheid is iets wat voorheen een onbezield woord voor me was, maar nu tot leven lijkt te komen. Ergens ook een overkoepelend iets, want als je vrij bent kunnen álle hartkwaliteiten tot bloei komen. Ik merk hoe mijn motivatie om de weg te bewandelen door dit navoelen wordt gesterkt.

HIER de impressies van het verdiepingsweekend van 24-26 januari 2020 in Cortils (B.)..

afsluiting